O meni

.
Samoća

Nemojte se bojati samoće!
Ona je vjeran gost.
Nipošto otići neće
kad netko vam baci kost.

I nikada neće nestati,
kad vjerujete u novac i slavu,
može se samo preseliti
iz prostorije, u vašu glavu.

Nikako ne tjerajte samoću
hvatajući svaku slamku.
Uhvatit ćete oštru hladnoću,
viseći o koncu tanku.

Nemojte liječiti samoću!
Ona jednostavno izblijedi,
kada se pojavi onaj
koji zaista srcu vrijedi!

"Ljubavlju razasuto svijetu"
Kaštela 2006.