Znanost
A2 Članci u časopisima
Sa obrane magistarskog
- Travnik 2011.
Sa obrane diplomskog - Sarajevo 2008.