ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Info za studente
Fakultet druš. znanosti
Početna

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA - FAKULTET DRUŠTVENIH ZNNAOSTI DR.MILENKA BRKIČA
doc.dr.sc.DOBROMIR BONACIN - KOLEGIJI

STUDIJ
I Ciklus


I Ciklus


I Ciklus

SMJER
Odogjne
znanosti


Humanističke
znanosti

Defektološke
znanosti

ISPITNA PITANJA

G./Sem. II / 4


II / 3


II / 3

LITERATURA.

INFO.

Opća pitanja:

KOLEGIJ
Osnove upravljanja i

rukovođenja

Osnove upravljanja i
rukovođenja

Osnove upravljanja i
rukovođenja

Seminari: