ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Info za studente
Fakultet druš. znanosti
Početna

SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA - FAKULTET DRUŠTVENIH ZNNAOSTI DR.MILENKA BRKIČA
doc.dr.sc.DOBROMIR BONACIN - KOLEGIJI

STUDIJ

II Ciklus


II Ciklus

SMJER

Defektologija


Odgojne znanosti

KOLEGIJ

Motorički poremećaji, kronične
bolesti i art terapija


Pedagogija sporta


 

G./Se.

II / 3


I / 2

ISPITNA PITANJA (pdf)

LITERATURA
INFO