ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Rezultati ispita
Obavijesti
CSM, radionice i drugo
Pravila seminara
Formiranje ocjene
MSc
BSc
Reference publikacija
Početna

TEMELJNE INFORMACIJE O REFERENCIRANJU PUBLIKACIJA KOD PISANJA RADOVA:

1. SVI CITATI ILI DIJELOVI TEKSTA MORAJU SE NAVESTI PUBLIKACIJAMA IZ KOJIH SU PREUZETI. INAČE - KRIVOTVORINA.

1.1. Unutar navodnika se prenose riječi autora doslovno kako su napisane.

Primjer: Kako tvrdi Bonacin (2010: 10): "Razlike u definicijama očito proizlaze iz temeljnih stavova pojedinih autora."
Primjer: "Mnogi problemi užeg opsega mogu se rješavati, pa i riješiti sa više aspekata..." (Bonacin, 2010), što upućuje na... (itd.)

1.2. Ako je autor preveo s nekog stranog jezika to treba naznačiti.

Primjer: "Aktualno pitanje glasi: koliko smo uopće sigurni da je selekcija korektno i metodološki ispravno provedena!?" (Bonacin i sur, 2010: 66; vlastiti prijevod).

2. UPUĆIVANJE NA REFERENCE

2.1. Upućivanje na više autora koji su se bavili istim problemom
Primjer: Brojna su istraživanja pokazala (
Gredelj i sur., 1975; Bonacin, 2005; Bonacin i sur., 2010; Bonacin, 2007, 2009, 2010, 2011) da se motoričke sposobnosti... (itd.).

3. SVE REFERENCE IZ POPISA LITERATURE MORAJU BITI UZ NAVODE U TEKSTU I OBRNUTO

Primjer: Rješenje ovog problema je moguće samo uz primjenu odgovarajućih metoda (Bonacin i sur., 2008).


4. POPIS LITERATURE

4.1. Knjige

Primjer: Bonacin, D., Bilić, Ž., & Bonacin, Da. (2008). Uvod u antropološku analizu. Travnik: Edukacijski fakultet.
Primjer:
Bonacin, D. (2010). Uvod u kvantitativne metode. Travnik: Edukacijski fakultet.

4.2. Zbornici radova

Primjer: Bonacin, D., & Carev, Z. (2002). Process identification. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference "Kinesiology – New Perspectives", Opatija, 2002 (pp. 632-635). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb.

4.3. Časopisi

Primjer: Bonacin, Da., & Bonacin, D. (2010). About physiological basics of learning. Acta Kinesiologica, 4(1), 17-27.
Primjer: Bonacin, D., Bilić, Ž., & Bonacin, Da. (2009). Management of development phases in sport. Sport Science, 2(2), 47-54.

43.4. Internet izvori

Primjer: UNESCO (1995). Quality Physical Education /on line/. S mreže skinuto 10. rujna 2008. s adrese: http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php- URL_ID=9535&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Primjer: Bonacin, D. (2005). Comprehensive continuum /on line/.
S mreže skinuto 20. siječnja 2011. s adrese: http://www.dbonacin.com/DOBROMIR/PDFS/HomoSp2005-1.pdf

4.5. Diplomski, magistarski i doktorski radovi
Primjer: Bonacin, D. (2004). Identifikacija restrukturiranja taksona biomotoričkih dimenzija djece uzrasta 7 godina pod utjecajem transformacijskih procesa. (Doktorska disertacija). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.
Primjer: Bonacin, Da. (2008). Optimizacija klasično dizajnirane strukture sportske organizacije. (Diplomski rad). Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu.

Info za studente
PhD
Reference publikacija