ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Rezultati ispita
Obavijesti
CSM, radionice i drugo
Pravila seminara
Formiranje ocjene
MSc
BSc
Info za studente
Početna

SA OVE STRANICE MOGUĆE JE DOBITI INFORMACIJE ZA STUDENTE /Na hrvatskom/:

01. I CIKLUS (Trajne informacije)
Tro i četverogodišnji studiji - Kolegiji (Nastava, izvođači, sadržaj, temeljna ispitna pitanja, literatura)
Ostale informacije o instituciji (Linkom na odgovarajuću stranicu)

02. II CIKLUS (Aktualne informacije)
Kolegiji (Nastava, izvođači, sadržaj, temeljna ispitna pitanja, literatura)

Master studiji po modelu 3+ 2 i 4+1 (Aktualne informacije)
03. NAČIN FORMIRANJA OCJENE (Trajne informacije)
04. PRAVILA IZRADE SEMINARSKIH RADOVA (Trajne informacije)
05. NAČIN RADA CSM, RADA NA TERENU, RADIONICA I SL. (Trajne informacije)
06. OBAVIJESTI (Informacije po potrebi)
07. REZULTATI ISPITA (Informacije po potrebi)
08. REFERENCE PUBLIKACIJA (Trajne informacije)
09. NAPOMENE NA OVOJ STRANICI (Informacije po potrebi)

NAPOMENA: Svi studenti bit će upoznati s ovim izvorom informacija i upućeni da se s tim informacijama upoznaju. Ove informacije, na predočeni način, neće se posebno nadalje iznositi te se smatra da svi studenti imaju priliku biti javno obaviješteni. Sve primjedbe i prijedlozi na navedeni sadržaj ovih stranica mogu se iznijeti za to zaduženim osobama institucije, zatim usmeno uz nastavu, prije i poslije nastave, u pauzama, kroz konzultacije, telefonom, faxom, internet videom i e-mailom. Na sve kontakte, bilo kojeg tipa, bit će odgovoreno brzo, korektno i kompetentno. Favorizira se kontakt e-mailom.
KONTAKT: Svi potrebni podaci za komunikaciju mogu se pronaći u okviru ovog site-a:
KONTAKT.

FROM THIS PAGE IT IS POSSIBLE TO GET INFORMATION FOR STUDENTS /In Croatian/:

01. I CYCLE (Permanent information)
Three and four years BSc studies - Courses (Teaching, Teachers, Matter, Basic exam questions, Literature)
Other information about institution (Link on appropriate page)

02. II CYCLE (Permanent information)
Courses (Teaching, Teachers, Matter, Basic exam questions, Literature)

Master studies by 3+2 and 4+1 model (Actual information)
03. EXAM RESULT FORMING (Permanent information)
04. SEMINAR RULES (Permanent information)
05. CASE METHOD STUDIES METHOD, WORKSHOPS & OTHER (Permanent information)
06. NOTES (Actual information)
07. EXAM RESULTS (Actual information)
08. PUBLICATION REFERENCES (
Permanent information)
09. NOTES ON THIS PAGE (Actual information)

NOTE: All students will be informed with this information source and directed to be familiar with them. That information, on presented way will be no further presented with implication that all students had an opportunity to be publicly informed. All observations and suggestions on mentioned matter of those pages can be submitted to appropriate personal, after and before lessons, in pauses, through consultations, by phone, fax, interent video and by e-mail. All contacts, no meter of type will be answered quickly, carefully and with competencies. It is e-mail prefered.
CONTACT: All necessary data for communication can be found on this site:
CONTACT.

Info za studente
PhD
Reference publikacija