ACTA KINESIOLOGICA
Menu
prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Mentorstva
Početna

DISERTACIJE
Božić, Lj-T. Modeli transformacija motoričkih znanja i njihova povezanost s općim biomotoričkim dimenzijama. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. (Mentor: prof.dr.Slavko Trninić, Sumentor: doc.dr.Dobromir Bonacin).

MAGISTARSKI RADOVI (4+1 i 3+2)

Hrnjić, J. (2010) Relacije školskog uspjeha i uspjeha u TZO učenika 7. razreda osnovne škole. EFT, Travnik.
Novosel, T. (2012) Model upravljanja sportskim objektima u vlasništvu lokalne zajednice. EFT, Travnik.
Selimović, A.
(2012) Evaluacija u obrazovanju. EFT, Travnik.
Porča, S.
(2013) Metodološki pristup i analiza utjecaja medija na odgojne rezultate studenata edukacijskog fakulteta. EFT, Travnik.

Puljić, Ž. (2013) Utjecaj taekwondo treninga na rast i razvoj morf. k. i motor. sp. dječaka st. dobi od 10-15 godina EFT, Travnik.
Brčaninović, M. (2013) Uticaj računara na sociološki status kod djece. EFT, Travnik.
...

ZAVRŠNI RADOVI (4 godine)
Brčaninović, M. (2010) PC mrežne arhitekture od 80-tih preko početka XXI vijeka i danas. EFT, Travnik.
Brčaninović, Dž. (2010) Izrada i implementacija baze podataka za evidenciju i izvještaj auto škole. EFT, Travnik.
Đerzić, E. (2010) Primjena PLC sklopa za upravljanje radom pogona za dopremu drvene građe u rudniku. EFT, Travnik.
Bajrami, A. (2011) Tehnološke mogućnosti KDS sistema. EFT, Travnik.
Suljkanović, J.
(2011) Računarske multimedijalne mreže. EFT, Travnik.
Osmanović, O. (2011) Probrani standardi u informacionim sistemima ISO 27000, ISO 20000, COBIT, FTIL. EFT, Travnik.
Alić, A. (2011) Analitičko poređenje WEB alata. EFT, Travnik.
Ibrašević, M. (2011) Izrada i implementacija baze podataka za autoškolu. EFT, Travnik.
Omerović, M. (2011) Tehnička sigurnost računarskih mreža. EFT, Travnik.
Kruškić, I. (2011) Iskustva i navike učenika "II osnovne škole" u Gračanici pri korištenju računara i interneta.
EFT, Travnik.
Lenard, J. (2013) Komparacija programa u aerobici u službi modernog čovjeka. EFT, Travnik.
...

ZAVRŠNI RADOVI (3 godine)
Kobilj, R. (2010) Kineziološka analiza taktike rukometne odbrane 3-2-1 i mogućnosti realizacije napada. EFT, Travnik.
Ahmić, Dž. (2010) Kineziološka selekcija i usmjeravanje za potrebe Agencija za zaštitu imovine i ljudi. EFT, Travnik.
Topoljak, S. (2010) Modeli antropološko-kinezioloških karakteristika pripadnika specijalnih jedinica vojske. EFT, Travnik.
Salihagić, E. (2010) Nageno-kata, antropološki ispit zrelosti u judou. EFT, Travnik.
Sekulić, S. (2010) Upravljanje promjenama i mogućnosti njihove implementacije u policijski menađment. EFT, Travnik.
Ribić, M. (2011) Borilačke vještine u obuci jedinica za specijalne namjene. EFT, Travnik.
Dujmušić, A. (2011) Tehnički uvjeti organizacije vojnih sportskih igara. EFT, Travnik.
Sinanović, H. (2011) Brendiranje u judo klubu 'Tutin'. EFT, Travnik.
Drakovac, A. (2011) Biznis plan budućeg kluba "Volleyball" Ilidža. EFT, Travnik.
Okić, A. (2011) Poslovni IS, njihova primjena u sportu te stavovi i mišljenje studenata EFT o njihovoj primjeni. EFT, Travnik.
...