ACTA KINESIOLOGICA
A2 članci
A2 priopćenja
Ostali članci
Knjige
Menu
Edukacija i zvanja

KVALIFIKACIJSKI RADOVI (FORMALNA EDUKACIJA)

Diplomski rad
(BSc) (Četverogodišnji studij)
Bonacin, D.
(1983)

ALGORITAM FAKTORSKE ANALIZE I PRIMJENA ALGORITMA NA ANTROPOMETRIJSKIM I PSIHOLOŠKIM VARIJABLAMA DOBIJENIM NA POPULACIJI SREDNJOŠKOLACA KRONOLOŠKE DOBI 14-15 GODINA. Studij: FIlozofski fakultet, Zavod za tjelesni odgoj, Sveučilište Split, Hrvatska. Povjerenstvo obrane: prof.dr.Zdenko Kosinac (predsjednik), prof.dr.Mihajlo Mijanović (mentor), mr.Srđan Petrić (član).

Magistarski rad (Dvogodišnji znanstveni studij)
Bonacin, D. (1990)
KVANTITATIVNE PROMJENE NEKIH MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UVJETOVANE SPECIFIČNIM KINEZIOLOŠKIM TRETMANOM. Poslijediplomski studij: Fakultet za fizičku kulturu, Sveučilište Zagreb, Hrvatska - Fakultet za fizičku kulturu, Univerzitet Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Povjerenstvo obrane: prof.dr.Želimir Vučković (predsjednik), prof.dr.Mihajlo Mijanović (mentor), prof.dr.Vladimir Peleksić (član).

Doktorat (PDF)
Bonacin, D. (2004)
IDENTIFIKACIJA RESTRUKTURIRANJA TAXONA BIOMOTORIČKIH DIMENZIJA DJECE UZRASTA 7 GODINA POD UTJECAJEM TRANSFORMACIJSKIH PROCESA.
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Univerzitet Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Povjerenstvo obrane: prof.dr.Besalet Kazazović (predsjednik), prof.dr.Izet Rađo (mentor), prof.dr.Nusret Smajlović (član), prof.dr.Ivan Hmjelovjec (član), prof.dr.Muriz Hadžikadunić (član).

prof.dr.sc.Dobromir Bonacin
Pozvana predavanja
Popis radova
Početna
A1 članci
Znanstveni projekti

TITLES

01. Bonacin, D. (2007) Znanstveni suradnik.
Matični odbor za društvene znanosti - odgojen znanosti, Zagreb Hrvatska. Predsjednica: prof.dr.Antonija Žižak (Listopad 2007).
02.
Bonacin, D. (2008) Docent. Područje: Informatičke i multimedijalne tehnologije. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: prof.dr.Rasim Dacić, prof.dr.Nijaz Bajgorić, prof.dr.Izet Rađo. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Veljača 2008).
03.
Bonacin, D. (2008) Docent. Područje: Transformacijski procesi u sportu. Univerzitet u Travniku.. Povjerenstvo: prof.dr.Izet Rađo, prof.dr.Branimir Mikić, doc.dr.Žarko Bilić. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Lipanj 2008).
04.
Bonacin, D. (2009) Docent. Područje: Menadžment i upravljanje. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: prof.dr.Izet Rađo, prof.dr.Nusret Smajlović, prof.dr.Munir Talović. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Rujan 2009).
05. Bonacin, D. (2009) Docent. Područje: Menadžment i upravljanje u sportu. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: prof.dr.Izet Rađo, prof.dr.Nusret Smajlović, prof.dr.Munir Talović. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Rujan 2009).
06.
Bonacin, D. (2009) Docent:. Područje: Bazični sportovi. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: doc.dr.Marko Aleksandrović, doc.dr.Aleksandar Raković, doc.dr.Ismet Bašinac. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Listopad 2009).
07. Bonacin, D. (2013) Izvanredni profesor. Područje: Informatičke tehnologije u sportu. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: prof.dr.Dževad Medić, prof.dr.Vladan Papić, prof.dr.Izet Rađo. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Svibanj 2013).
08. Bonacin, D. (2013) Izvanredni profesor. Područje: Transformacijski procesi u sportu. Univerzitet u Travniku. Povjerenstvo: prof.dr.Izet Rađo, prof.dr.Vinko Lozovina, prof.dr.Munir Talović. Rektor: prof.dr.Rasim Dacić (Lipanj 2013).
09. Bonacin, D. (2015) Izvanredni profesor. Područje: Menadžment i upravljanje u sportu i edukaciji. Sveučilište Hercegovina. Povjerenstvo: prof.dr.Ivica Radovanović, prof.dr.Milenko Brkić, prof.dr.Žarko Bilić. Rektor: prof.dr.Milenko Brkić (Veljača 2015).